Den 8 mars inleds en fantastisk vecka för den ölintresserade. Sällskapet Malte samordnar då en rad aktiviteter i samarbete med krogar, bryggerier och importörer runtom på Malmös underbara öl restauranger.

Följ oss även på Facebook (www.facebook.com/malmobeerweek) och markera veckan i kalendern.

Sällskapet Malte – Skånes Ölentusiaster – är en ideell förening som bildades hösten 1986 och som idag har nära 900 medlemmar. Vi verkar för att främja ölkulturen genom att aktivt ta till vara och sprida kunskap om öl. Vår verksamhet utgörs i huvudsak av ölprovningar, pubrundor och ölresor för våra medlemmar. Vi arrangerar även ölprovningar och ”ölskola” för krogar och företag. Dessutom arbetar vi för att påverka krogar i Skåne i positiv riktning när det gäller utbud och priser. För att ytterligare sprida ölintresset ger sällskapet ut en medlemstidning, Humlebladet, som kommer ut upp till tre gånger om året. Första fredagen varje månad har vi medlemspub på någon pub i Malmö.

Planerar du ett evenemang eller har andra frågor?
Kontakta oss på malmo@beerweek.se